sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Lunta, lunta, lunta Snow, snow, snow

Oleko Sinä säilyttänyt vanhoja kortteja ja joululehtiä? Kortteja löytyy varmasti jokaiselta, mutta lehtiä ei varmaankaan.

Have you stored the old greeting cards and Christmas magazines? I think that everyone has old cards, but no Christmas magazines.

Etsin Internetistä vanhojen joululehtien kansikuvia, kopion ne ja pienensin sopivaan kokoon sekä tulostin niistä Siirille lehtiä. Huomasin, että monissa lehdissä oli omistajan nimikirjaimet. Lehdet ovat olleet 50 vuotta sitten arvokkaita omistajalleen ja niitä on säilytetty monia vuosia.

I looked for on the Internet of old Christmas magazines, copied them and resized and printed them for Siiri. I noticed that there were owner´s initials written on many magazines. The magazines have been  precious to its owner 50 years ago, and they have been stored for many years.

Siirillä on myös arvokas Joulumuistot-kirja, jonka hän on saanut lapsena.

Siiri  has also a precious Christmas memories book, which she has received as a child.

Kuten huomaat on hän saanut lapsena vain muutamia lahjoja, mutta ne ovat olleet sitäkin mieluisampia.

As you can see, she has got only some gifts as achild, but they have been very pleasing.

Meille on satanut valkoinen ensilumi. Toivomme lunta lisää. Siiri rakastaa lunta. 
Hänellä on muutamia joulukoristeita, jotka hän haluaa näyttää teille nyt. Radiosta kuuluu jo joululauluja. (Radio on tehty Marian ohjeella Fimosta.)

It has snowed recently. And hopefully it will snow a lot more. Siiri loves snow. 
She has some Christmas decorations, that she wants to show you. The radio plays carols. (It is made from Fimo according to Maria´s tuto.)

    Siirillä on salaisia keskeneräisiä puuhia. Ne on tehtävä valmiiksi.

Siiri has some secrect unfinished chores to do.